Podpořte dobrou věc, podepište petici Za příspěvek na léčbu celiakie

Zveřejněno: 14.6.2023

O Noci kostelů se mě jeden z návštěvníků zeptal, zda bych nechtěla podepsat petici Za příspěvek na léčbu celiakie. Podepsala jsem, protože vím – naštěstí jen z druhé ruky – jak dokáže znepříjemnit život, a nabídla jsem, že by podpisové archy mohly být i v knihovně. Pan starosta proti tomu nic neměl, a tak se z nabídky stala realita. Podpisové archy jsou a budou (min. do konce léta) v knihovně. Petici můžete podepsat kdykoliv ve výpůjční době, příp. během akcí knihovny.
Co je celiakie, jaké problémy způsobuje, jak ji lze léčit a co přesně je předmětem petice vysvětlují následující řádky. Jde o doslovný přepis petice.

Zdravotní rizika celiakie jsou často přehlížená. Jde o závažné autoimunitní onemocnění, které lze v současné době léčit pouze přísnou dietou. Bezlepková dieta tak není volba, ale jediná možná léčba. Přesto není hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Pacient se léčí pouze na vlastní náklady.

Bohužel finanční náročnost bezlepkové diety vede mnohdy k jejímu porušování. Tento problém je ještě markantnější nyní, v době vysoké inflace, která už tak značně zatěžuje rozpočty pacientů a jejich rodin. Porušování bezlepkové diety se přitom projevuje jak na zdraví jednotlivce, tak na zdravotnickém systému. Konkrétně jde například o tyto negativní následky:

  • Zhoršení zdravotního stavu pacientů a nárůstu s tím souvisejících střeních i mimostřevních projevů jako zažívací potíže, nedostatečné vstřebávání živin a vitamínů v tenkém střevě, osteoporóza, porucha zubní skloviny, bolesti kloubů, únava, duševní obtíže (deprese a úzkosti), neplodnost či spontánní potraty. V dlouhodobém horizontu vede až k rakovině tenkého střeva.
  • Důsledkem uvedených nemocí je i vyšší potřeba zdravotní péče a z toho plynoucí náklady pro zdravotní systém.
  • V neposlední řadě zhoršený zdravotní stav pacientů snižuje pracovní výkon a nižší ekonomická aktivita má přímý vliv na výši odvodů povinných příspěvků na zdravotní pojištění.

Proto my, níže podepsaní, žádáme naše poslance a senátory o zavedení finančního příspěvku z veřejného zdravotního pojištění na bezlepkovou dietu pro pacienty s nesnášenlivostí lepku (diagnóza celiakie a Duhringova dermatitida), kteří musí celoživotně dodržovat striktní bezlepkovou dietu.

Výši příspěvku plně necháváme na odborné komunitě z řad epidemiologů, lékařů, zaměstnanců zdravotních pojišťoven a politických představitelů. Věříme, že naši volení zástupci chápou závažnost problému a pokusí se udělat maximu na podporu celiaků.

Autor a organizátor petice: Společnost pro bezlepkovou dietu z. s., IČ: 26541386, Koláčkova 4, 182 00 Praha 8

Připojením svého podpisu pod tuto petici souhlasíte s tím, aby organizátor petice zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou vaše osobní údaje (jméno a příjmení, trvalé bydliště). Tento souhlas se zpracováním údajů udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný a jste oprávněni jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Uvedením své e-mailové adresy umožníte organizátorovi petice, aby vás mohl informovat o vývoji ve věcech předmětu petice a navazující činnosti. Souhlasíte s tím, že vám Společnost pro bezlepkovou dietu z. s. bude takové informace poskytovat. Svůj souhlas mžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Zprostředkování MVS zpoplatněno paušální částkou

Zveřejněno: 2.1.2023

Milí čtenáři, řada z vás využívá meziknihovní výpůjční služby. Zprostředkování MVS vás dosud stálo pouze poštovné. Od 1. 1. 2023 bude zpoplatněno paušální částkou. Jedna zásilka vás vyjde na 80 Kč (p...
Zobrazit celé