Pravidla půjčování tematických kufříků

Zveřejněno: 9.10.2022

Tematické kufříky si mohou vypůjčovat registrovaní uživatelé knihovny, děti do 15 let pouze oproti podpisu zákonného zástupce.

Uživatel si smí vypůjčit vždy pouze jeden kufřík, a to na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení. Pozdní vrácení je sankcionováno poplatkem 5 Kč za každý započatý den.

Jak při půjčování, tak při vracení kufříku proběhne kontrola obsahu kufříku. V případě poškození či ztráty některé z obsažených věcí, popř. kufříku samotného, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu, a to ve výši pořizovací ceny.

Zprostředkování MVS zpoplatněno paušální částkou

Zveřejněno: 2.1.2023

Milí čtenáři, řada z vás využívá meziknihovní výpůjční služby. Zprostředkování MVS vás dosud stálo pouze poštovné. Od 1. 1. 2023 bude zpoplatněno paušální částkou. Jedna zásilka vás vyjde na 80 Kč (p...
Zobrazit celé