Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Pravidla půjčování tematických kufříků

Zveřejněno: 9.10.2022

Tematické kufříky si mohou vypůjčovat registrovaní uživatelé knihovny, děti do 15 let pouze oproti podpisu zákonného zástupce.

Uživatel si smí vypůjčit vždy pouze jeden kufřík, a to na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení. Pozdní vrácení je sankcionováno poplatkem 5 Kč za každý započatý den.

Jak při půjčování, tak při vracení kufříku proběhne kontrola obsahu kufříku. V případě poškození či ztráty některé z obsažených věcí, popř. kufříku samotného, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu, a to ve výši pořizovací ceny.