Regionální funkce

Zveřejněno: 7.9.2022

Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách zajišťujeme výkon regionálních funkcí knihoven pro obecní knihovny obvodu Bystré. V rámci toho nakupujeme a zpracováváme výměnný fond, vytváříme výměnné soubory a zajišťujeme jejich cirkulaci, poskytujeme knihovnám poradenskou a konzultační činnost, vykonáváme v nich pravidelné metodické návštěvy, sbíráme a zpracováváme statistická data o jejich činnosti a poskytujeme metodickou pomoc při provádění revizí jejich knihovních fondů.

Zprostředkování MVS zpoplatněno paušální částkou

Zveřejněno: 2.1.2023

Milí čtenáři, řada z vás využívá meziknihovní výpůjční služby. Zprostředkování MVS vás dosud stálo pouze poštovné. Od 1. 1. 2023 bude zpoplatněno paušální částkou. Jedna zásilka vás vyjde na 80 Kč (p...
Zobrazit celé