Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Regionální funkce

Zveřejněno: 7.9.2022

Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách zajišťujeme výkon regionálních funkcí knihoven pro obecní knihovny obvodu Bystré. V rámci toho nakupujeme a zpracováváme výměnný fond, vytváříme výměnné soubory a zajišťujeme jejich cirkulaci, poskytujeme knihovnám poradenskou a konzultační činnost, vykonáváme v nich pravidelné metodické návštěvy, sbíráme a zpracováváme statistická data o jejich činnosti a poskytujeme metodickou pomoc při provádění revizí jejich knihovních fondů.